Elmont Construct

Proiectarea si executarea de lucrari in retele electrice, instalatii electrice de joasa, medie si inalta tensiune, executie si reparatii electrice de 110 kV.

Despre Elmont Construct

Autorizatii
Reglementarea naţională de referinţă pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul energiei electrice, respectiv Legea 13/2007, stabileşte faptul că proiectarea şi executarea de lucrări în instalaţiile electrice este permisă numai persoanelor atestate şi/sau autorizate.

Pentru dobândirea dreptului de prestare a serviciilor de domeniul de activitate şi în conformitate cu reglementările emise de către autoritatea competentă în domeniu, respectiv Ordinul ANRE nr. 24/2007, Elmont Construct a obţinut de la Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Domeniul Energiei Atestatul nr. 4974/08.10.2009, astfel:

În scopul realizării unui cadru pentru îmbunătăţirea continuă a activităţii, în vederea satisfacerii cerinţelor clienţilor şi pentru conformarea la cadrul legislativ care guvernează desfăşurarea activităţii,

S. C. Elmont Construct S. R. L. a implementat un Sistem de Management Integrat de Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate Ocupaţională, în conformitate cu cerinţele standardelor

Implementarea sistemului de management integrat este atestată  de Certificatele nr. 458, 228 M şi 083 S din data de  05.02.2010, emise de către AEROQ Bucureşti.

Partener ENEL

Home
| Despre Noi | Servicii | Autorizatii | Colaboratori | Portofoliu | Cariera | Contact

Copyright (c) 2009 - s.c. Elmont Construct s.r.l.